New delivery!

New delivery!

Good news: Peter is back in the shops! He was lovingly dropped off at VGAN and Natural Corner today and will be at Vegasme and La Petite Ethicerie, as of tomorrow. More good news: instead of the predicted 180 grams, he seems to weigh 240 grams… it looks like I’m no...
Nieuwe levering!

Nieuwe levering!

Goed nieuws: Peter is terug beschikbaar in de winkel! Hij is, vanaf vandaag, terug te verkrijgen bij VGAN en Natural Corner en vanaf morgen bij Vegasme en La Petite Ethicerie. Verder goed nieuws: in plaats van 180 gram, weegt hij maar eventjes 240 gram… heb me weeral...
Nouvelle livraison!

Nouvelle livraison!

Bonne nouvelle: Peter est de nouveau en magasin! Il est disponible dès aujourd'hui chez VGAN et Naturel Corner et le sera demain chez Vegasme et La Petite Ethicerie. Seconde bonne nouvelle: au lieu de faire 180 grammes, il pèse 240 grammes… me suis encore trompé dans...
Thank you!

Thank you!

The great adventure started on Wednesday with the deliveries at the various points of sale. Two days later and we’re already running out… There are still a few left at V.GAN… I’m very sorry but as you are aware, this is truly an artisanal endeavor: everything is made...
Dank u!

Dank u!

Het groots avontuur ging woensdag van start met de levering van de Peters in de diverse verkooppunten. Twee dagen later en we zitten al met een tekort… Er blijven er nog een paar over bij V.GAN… Het spijt me echt maar zoals jullie weten, dit project is zo ambachtelijk...